Om projektet

Vårt mål

Vårt mål är att testa och utveckla metoder för effektiv övervakning, bevarande och återställande av biologisk mångfald i grunda kustvatten med fokus på

  • Hotade arter och livsmiljöer
  • Invasiva främmande arter

 

Projektområde

Vi arbetar på de grunda bottnarna längs kusten i norra Bottniska viken, från Haparanda och Torneå i norr till Nordmaling och Kristiinankaupunki i söder.

Karta över norra Bottniska viken med SeaMoreEcos projektområde markerat
Illustration: Länsstyrelsen i Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

Deltagare och finansiärer

Projektet förenar expertis inom marinbiologisk och geologisk förvaltning i Finland och Sverige.

Deltagare:

 

Finansiärer

Projektet finansieras av Interreg Aurora med en total budget på 3 062 493 €.

Projektet pågår under tre år, från januari 2023 till och med december 2025.

Medfinansiärer:

 

Projektverksamhet

Klicka på bilderna nedan för att lära dig mer om våra olika aktiviteter och vad vi gör inom projektet.

Photo of Fourleaf mare's tail (Hippuris tetraphylla) and people looking at it in the water

Aktivitet 4.  Bevarande och förvaltning av arter och livsmiljöer

Projektområdet hyser många sällsynta och hotade arter och livsmiljöer. En del av dessa arter, t.ex småsvalting och hårig strimbock, har sitt huvudsakliga förekomstområde i de norra delarna av Bottniska viken. Kunskapen om de listade arterna varierar och för vissa är uppgifterna om utbredning och populationsstorlekar knappa.

Läs mer »
People removing waterweed from the water

Aktivitet 5. Restaureringar för arter och livsmiljöer

Restaureringar kan ha stor inverkan på den marina miljön. Genom att återställa viktiga livsmiljöer kan vi skapa positiva kaskadeffekter i hela den omgivande miljön. I den här aktiviteten testar olika typer av restaureringsåtgärder för att hantera olika problem. Vi hoppas kunna hjälpa både myndigheter och privata aktörer att utföra framgångsrika restaureringar i framtiden.

Läs mer »