Nyheter

Fältbesök i norra Österbotten

Utflykt över landsgränsen för att öka kunskaperna om de hotade arterna ishavshästsvans och hårig strimbock. Syftet med studiebesöket var att se typiska livsmiljöer där dessa arter förekommer inom projektområdet.