Kontakt information

SeaMoreEco projektgrupp. Foto: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Sveriges geologiska undersökning

Geologiska forskningscentralen Finland

Närings- trafik- och miljöcentralen norra Österbotten

Närings- trafik- och miljöcentralen södra Österbotten