Aktivitet 3. Kartläggning och övervakning av grunda kustområden med drönare och satelliter

Traditionella inventeringsmetoder för att kartlägga undervattensvegetation, som t.ex snorkling och dykning, är dyra och tidskrävande. Detaljnivån är hög, men den geografiska omfattningen är mycket liten. Det skulle ta lång tid och kosta en förmögenhet att kartlägga hela projektområdet så detaljerat. Syftet med denna aktivitet är därför att utforska och utveckla fjärranalysmetoder för att kartlägga och övervaka grunda kustområden i vårt projektområde.

Dessa fjärranalysmetoder innebär att man med hjälp av drönarfotografier, satellitbilder och akustiska metoder, t.ex ekolod, kombinerat med snorkling kan skapa sig bilder av de grunda havsbottnarna utan att behöva finns direkt på platsen. Dessa metoder som gör att vi kan kartlägga stora områden på kort tid samtidigt som vi kombinerar dem med traditionell kartläggning för mer detaljerad information. Vi kommer också att pröva att använda flytande drönare för att kartlägga vegetationsrika områden i mycket grunt vatten med dålig sikt och brunt vatten, vilket är den typ av vatten som är typiska för projektområdet.

Foto som visar en drönarpilot som flyger en drönare.
Drönarpilot som flyger drönaren över ett kustområde. Foto: Länsstyrelsen i Västerbottens län

I slutet av projektet hoppas vi få fram kartläggnings- och övervakningsmetoder för lokala förhållanden i projektområdet och för arter av intresse (framför allt hotade och invasiva arter). Lämpliga metoder kommer att sammanfattas i en manual mot slutet av projektet. Vi strävar också efter att producera satellitbaserade kartor över projektområdet som visar grunda havsbottnars egenskaper så som djup, undervattensvegetation och bar botten.