News

Elodea removal – Tukkikari & Akionlahti 2024

During the field season of 2024, SeaMoreEco project partners in the North Ostrobothnia ELY Centre are piloting two differendc methods to remove Canadian waterweed (Elodea canadensis). These methods are piloted in Tukkikari flad in Ii and Akionlahti glo in Oulu.

SeaMoreEco och Österbottens grunda havsbottnar

Grunda havsbottnar är ekologiskt mycket viktiga miljöer. De har mängder av olika habitat med rik biologisk mångfald och de är tätt sammankopplade med kringliggande natur. Miljön på de grunda havsbottnarna varierar mycket. Här finns bland annat mjuka skyddade vikar, öppna sandbottnar, steniga rev och grynnor och kala, exponerade klippor.

Elodea removal – Skallön 2024

Länsstyrelsen Västerbotten and Länsstyrelsen Norrbotten works together in a pilot study in Skallön to eradicate the inasive plant species waterweed (Elodea canadensis).

GeoHab 2024

The SeaMoreEco project was presented at the GeoHab 2024 conference.

Field trip to north Ostrobothnia

Field trip across the border to expand knowledge on the habitats of the endangered Fourleaf mare’s tail and leaf beetle. The idea behind the field trip was to see typical habitats where these species occur within the project area and expand knowledge on their habitat requirements.