Uppstartsmöte för projektet!

Projektet hade sitt första möte i slutet av maj då vi träffades utanför Piteå i Norrbotten.

Projektet hade sitt första möte i slutet av maj då vi träffades utanför Piteå i Norrbotten.

Vi var väldigt glada att vi alla fick chansen att träffas under två dagar. Det gav oss en chans att gå igenom våra planer för den kommande fältsäsongen men också att lära känna varandra bättre.

Vi genomförde dessutom en introduktionskurs för projektmedarbetarna i användning av drönare för inventeringar av grunda kustområden. Kollegorna från Länsstyrelsen i Västerbottens län stod som värd för kursen och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Människor som stod på stranden samlades runt drönaren
En grupp människor som står tillsammans och tittar på en flygande drönare