I slutet av november arrangerade SeaMoreEco ett möte i Umeå för att diskutera metoder och dela kunskap om fjärranalysmetoder och bekämpning av vattenpest (Elodea canadensis och Elodea nuttallii) mellan projektpartners. Länsstyrelsen i Västerbottens län stod som värd och projektpersonal från NTM-centralerna och Länsstyrelsen Norrbotten deltog på plats medan övriga projektpartners deltog digitalt. Ett antal externa deltagare från Havs- och vattenmyndigheten, Finlands miljöcentral (SYKE) och Deep Vision bjöds in till mötet för att med deras erfarenheter.

Människor i ett mötesrum
Presentationer och delning av erfarenheter med varandra under workshopen. Foto: Anniina Saarinen, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Dag ett handlade om fjärranalys och fokus låg på att dela praktiska erfarenheter gällande analyser av drönarbilder. Alla fick prova på att skapa och utvärdera en heltäckande biotopkarta från en drönarebild. Dag två handlade om den invasiva vattenpesten. Dagen inleddes med korta presentationer om vad som hittills gjorts i olika projekt och hur vattenpest har bekämpats tidigare. På eftermiddagen diskuterades möjliga framtida metoder för de platser där projektet planerar åtgärder för vattenpest under nästa år.

Whiteboard-tavla med noteringar på
Massor av idéer och planer för fortsatt arbete med bekämpning av vattenpest. Foto: Anniina Saarinen, Länsstyrelsen i Västerbottens län