Grunda havsbottnar är ekologiskt mycket viktiga miljöer. De har mängder av olika habitat med rik biologisk mångfald och de är tätt sammankopplade med kringliggande natur. Miljön på de grunda havsbottnarna varierar mycket. Här finns bland annat mjuka skyddade vikar, öppna sandbottnar, steniga rev och grynnor och kala, exponerade klippor. Den stora variationen hos bottnen innebär också att växtlighet och djurliv varierar minst lika mycket. De olika habitaten erbjuder lekplatser för fiskar, barnkammare för fisk och insekter, skafferi för fåglar, fiskar, insekter och människor. Många djurarter lever delar av sitt liv i de grunda haven innan de flyttar ut i öppna hav eller upp på land eller i luften. Kort och gott så är våra grunda havsbottnar viktiga för så gott som allt liv i närheten av dem och det inkluderar också oss människor.

Läs mer om grunda havsbottnar, hot mot havet och arbetet i SeaMoreEco här:

SeaMoreEco och Österbottens grunda havsbottnar | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen blogi (wordpress.com)

Kartering vadandes i grund flada på Rönnlövsholmen, Monäs. Drönarfoto: Jussi-Tapio Roininen